O mozo que entra no baile

ben seria un cabaleiro

ben lle habia de quedare

un pano de seda ò cuello*