O que non canta nin baila

que ven facer ó serán

ven ouvir catro mentiras

para contar de mañán