O rio vai monte a monte

Os mociños de Folgoso

Os que non pasa-na ponte