O tranvia do Porriño

chocou co barco de Cangas

e unha vella que ía dentro

rillou un par de tamancas