Olvidaches-me por probe

e eu a ti por vinculeiro

inda ti non é-lo ghalo

que cante no meu poleiro