Os solteiros valen ouro

I os casados valen prata

Os viúvos, calderilla

I os vellos, folla de lata