Pandeiro de catro esquinas

Non se toca cunha man

Dai-llo à miña cuñada

A muller de meu irmán