Papeles son papeles

cartas son cartas

as palabras dos homes

todas son falsas!