Para cantar e bailar,

miniña Dios te criou,

para rezar un rosario

outra nena che ganou.