Pasei a Ponte Loureiro

paseina de madrugada

topei un anel dourado

nunha mazá colorada