Paxariños que voades

polas follas dos loureiros,

deixade durmir o neno,

que está no sono primeiro.