Pensar, moito; e falar, pouco

que o moito falar é vicio

e o dar palabras ao vento

é sementar no camiño