Piñeiro dá-m'unha piña

que eu che darei un piñón

Moreno, dá-m'unha aperta

da raíz do corazón