Piquiniña, piquiniña,

como a agulla de bordar

se nacestes un pró outro

que ll'habedes d'esperar.