Polo río arriba

vai unha raposa

leva o cu aberto,

non hai que llo cosa.