Ponte dereita, rapaza

que che veñen a pedir

eu ben dereita me poño

pero non os vexo vir