Por dicir "viva san Roque"

Prenderon a meu irmán

Aghora que xa o prenderon...

Viva san Roque e o can!