Porque canto e me adevirto

dinme que non teño pena.

Lévoia toda por dentro

coma se non a tivera.