Que levas en esa saia

que tanto valor lle dás?

Levo garvanzos e fabas

para ir estraperlar