Rio branco, rio tinto,

regatos de tantas cores,

cando os ríos levan tanto

que farán os meus amores?