Sachadeiras do meu millo

Sachai-m'o meu millo raro

De milleiro a milleiro

Que caiba un home deitado