Salgheiros de pé do río

Raízes da ioutra banda

Eu queria-te falar

E o corazón non me manda