Se por cantar me pagaran

había de cantar ben

pero como non me pagan

canto mal e fago ben