Se queredes que vos cante

habédesme dar diñeiro

porque a miña gargantiña

non ma fixo un carpinteiro