3

Se queres que io te quiera

terá ser con condeción-e.

Que o teu seia pra min-e

mai-lo meu para ti non-e.