Se soubera que ti dabas

Pasadiñas por me ver

Tamén t'eu daba palabra

Doutros amores non ter