Se chove, deixa chover

Si orballa, deixa orballar

Que por mais que chova e chova

de ti non m’hei d’apartar