Solteiriña, non te cases

non deixe-la boa vida

que eu ben sei dunha casada

que chora d'arrepentida