Teño ouro, teño prata

teño calderilla e cobre

de todo che teño un pouco

menos d'amor, que son probe