Teño pulgas na camisa

Na saia teño piollos

Como teño tanto gando

Ós viciños cán-ll'os ollos