Tu te-los olliños neghros

coma a seda de cosere

se nacemos un p'rò ioutro

que lle habemos de facere