Un gato e un empresario

Caíron xuntos nun pozo

E como os dous tiñan unllas

Rabuñárons'o pescozo