Unha boa cantadora

teño-a de par de min

Se me perghuntan por ela

Direi-lles que non a vin