Unha pera, duas peras

non daba máis a pereira

unha era para o xastre

e outra para a costureira