Unha vella cagha o cravo

e outra vella ferraduras,

e quedoull'o cu rabiando

de caghar cousas tan duras