Unha vella moito vella,

máis vella qu'o Santo Antón,

botaba unha teta ao lombo

e arrastráball’o pezón