Unha vella nun curral

dun peido matou un polo.

Se non lle acuden a tempo

mata galiñas e todo.