Unha volta polo medio,

outra polo d'arredore,

qu'así fai o que ben baila

qu'así fai o bailador-e.