Vós que levade-la iaña

Mociñas do cabeceiro

Vós que levade-la iaña

Levarede-lo carneiro