Vale máis un toxo verde

prantado na miña horta

ca unha mala veciña

d'arredor da miña porta