Ven-te conmigho, laranxa

Deixa quedar o limónhe

Durmirás na miña cama

Perto do meu corazónhe.