Verbo xido, miña purria

Que intervás por areona

Hei-che de valdri-los zúrrios

E rosmarche na morrona