Vinde, mozos, ò serán

as mociña-las de Fofe

deixai-as ir, que xa van