Volai-ven o teixughiño

de righeiro en righeiro

pica-ll'a mosca no rabo

non pode parar no eido