A miña sogra é unha zorra

heina de faguer rabear-e

nin me ll'hei casar coa filla

nin lla hei de deixar casar-e