3.0/3 1 voto

A porca de túa nai

ten a paxara pelada

de subir polos piñeiros

e baixar escarranchada