Cantigas atopadas: 2

Verbo xido, miña purria

Que intervás por areona

Hei-che de valdri-los zúrrios

E rosmarche na morrona

Non entendo ese latín

nin tampouco ese latón;

se queres que che conteste,

muda de conversación