Cantigas atopadas: 14

Aquela que anda no baile

Aquela da mandileta

Que se vaia preparando

Pra tocá-la pandeireta

Ese que anda bailando

la madre que lo parió

baila na punta do pé

nas agullas dun reló

P'ra cantar hai que ter grácia

p'ra beilar hai qu´aprender

nós qu´andamos polo mundo

todo nos cómpre saber

O mozo que entra no baile

ben seria un cabaleiro

ben lle habia de quedare

un pano de seda ò cuello*

Aghora vou a cantar

que parece que dá ghusto

ver este baile bailar

Cantai e bailai meniñas

e ghardai o farropeiro

que a que non canta nin baila

é a que o dá primeiro

Unha volta polo medio,

outra polo d'arredore,

qu'así fai o que ben baila

qu'así fai o bailador-e.

Ese que anda no baile

ten o bailar peneireiro

Dálle media volta á perna

para que lle ruxa o diñeiro

Baila, que che toco eu

ou has de parti-las pernas

ou has de sanar do teu

Baila baila, bota fóra

Que tamén queren entrar

Os demáis que están de roda

E non paran de bailar-e

a culpa témola nós-e

por non parar de tocar-e

Bótall'un agharradiño

que van entrar a bailare

or mozos do Carballiño.

Eu amodiño non podo,

ide busca-lo ghaiteiro

que vos toqu'ao voso modo.

Ide bailar se queredes,

tanto toco para dous-e

como toco para tres-e