Cantigas atopadas: 14

Baila, que che toco eu

ou has de parti-las pernas

ou has de sanar do teu

Ese que anda bailando

la madre que lo parió

baila na punta do pé

nas agullas dun reló

Aquela que anda no baile

Aquela da mandileta

Que se vaia preparando

Pra tocá-la pandeireta

P'ra cantar hai que ter grácia

p'ra beilar hai qu´aprender

nós qu´andamos polo mundo

todo nos cómpre saber

O mozo que entra no baile

ben seria un cabaleiro

ben lle habia de quedare

un pano de seda ò cuello*

Aghora vou a cantar

que parece que dá ghusto

ver este baile bailar

Baila baila, bota fóra

Que tamén queren entrar

Os demáis que están de roda

E non paran de bailar-e

a culpa témola nós-e

por non parar de tocar-e

Bótall'un agharradiño

que van entrar a bailare

or mozos do Carballiño.

Eu amodiño non podo,

ide busca-lo ghaiteiro

que vos toqu'ao voso modo.

Ide bailar se queredes,

tanto toco para dous-e

como toco para tres-e

Cantai e bailai meniñas

e ghardai o farropeiro

que a que non canta nin baila

é a que o dá primeiro

Unha volta polo medio,

outra polo d'arredore,

qu'así fai o que ben baila

qu'así fai o bailador-e.

Ese que anda no baile

ten o bailar peneireiro

Dálle media volta á perna

para que lle ruxa o diñeiro