Cantigas atopadas: 3

Un gato e un empresario

Caíron xuntos nun pozo

E como os dous tiñan unllas

Rabuñárons'o pescozo

Este noso amiño d'hoxe

te-na sona de moi rico

hei-no de levar à feira

d'acabalo dun borrico

No tellado do concello

hai un niño de carrizo

que se caga polo alcalde

e máis pola nai que o fixo