Cantigas atopadas: 2

A Candelória no Pegho

o Ecce-homo en Cerdedo

santa Apolónia en Quireza

para mozos, Sabucedo

Se pasades por Paredes

pola beiriña do adro,

rézaille un Ave María

para a virxe do Rosario